Faillissement VoetbalTV dreigt

Bron: Marco Oomen Fotografie

VoetbalTV, een samenwerking tussen de KNVB en Talpa, klaagt de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) aan. De eindeloos lange wachttijden van de instantie hebben het bedrijf aan de rand van de afgrond gebracht. VoetbalTV wil nu afdwingen dat de AP haar besluit naar aanleiding van haar voornemen tot handhaving bekendmaakt.

Wanneer er geen keuze wordt gemaakt dan zou uiterlijk op 1 september een faillissement moeten worden aangevraagd. KNVB en Talpa beoogden met het videoplatform wedstrijden in het amateurvoetbal in beeld te brengen. VoetbalTV maakt met slimme camera’s automatische videoregistraties van amateurwedstrijden. Via het videoplatform kunnen spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en fans hun mooiste voetbalmomenten bekijken en delen. Hierbij neemt VoetbalTV alle privacyregels in acht. Clubs verdienen aan de advertentie-inkomsten.

In het persbeericht wordt gesteld dat na een procedure die al sinds december 2018 loopt en waarbij de AP de eigen termijnen allemaal heeft laten verstrijken, er nog altijd geen zicht op een einde aan de onzekerheid waarin VoetbalTV verkeert is. Deze onzekerheid maakt het onmogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om kostendekkend te worden. In afwachting van de eventuele consequenties van de AP, kan VoetbalTV namelijk geen nieuwe contracten afsluiten met amateurclubs en sponsors. De afgelopen maanden was de startup al genoodzaakt afscheid te nemen van het overgrote deel  van haar medewerkers.

Maarten Hoffer, directeur van VoetbalTV: “We hebben meermaals de urgentie aangegeven bij de AP. Al voor de coronacrisis lieten ze alle deadlines verstrijken. Wij willen zo snel mogelijk met de AP in gesprek over wat er wél kan, iets wat we al 1,5 jaar proberen. Ze behoren namelijk ook een voorlichtende rol te hebben. Wij hebben begrip voor hun problemen getoond, maar door helemaal niets te doen laten ze een jonge onderneming twee jaar na de start langzaam kapotgaan. Zo’n houding is gezien de druk op de economie ook niet te verantwoorden.”

“Dubbel wrang door coronamaatregelen”
Inmiddels maken ruim 150 amateurverenigingen gebruik van VoetbalTV. Ronald Nijsen, voorzitter van voetbalclub WV-HEDW uit Amsterdam, die met 2.000 leden een van de grootste voetbalverenigingen in Nederland is: “Wij beleven heel veel plezier aan de mogelijkheden die VoetbalTV te bieden heeft. Vanaf 1 september mag er met het oog op de huidige coronamaatregelen weer worden gevoetbald, maar helaas dan wellicht nog zonder publiek langs de lijn. VoetbalTV zou dan juist uitkomst bieden aan de families, vrienden en supporters die niet bij de wedstrijden mogen zijn. Het zou dubbel wrang zijn mocht VoetbalTV dan niet meer bestaan.” WV-HEDW was in 2018 een van de eerste verenigingen die in zee ging met VoetbalTV.

De AP heeft eerder een rapport van bevindingen aan de start-up verstrekt met daarin een negatief oordeel over de verwerking van persoonsgegevens. Dit oordeel aanvechten is pas mogelijk als ook de consequenties hiervan door de AP worden bekendgemaakt, maar die stap wordt al maandenlang niet gezet.

“Talloze mensen filmen alles wat ze meemaken, maar met VoetbalTV wordt dit voor hen op het voetbalveld gedaan op een manier die voldoet aan de privacywetgeving. Wij voelen ons daarbij gesteund door privacy experts en juristen en hebben er dan ook alle vertrouwen in dat een rechter de AP zou terugfluiten als we hun besluit konden aanvechten”, aldus Maarten Hoffer.

“Standpunt AP haaks op Europese uitleg”
Privacy-expert Friederike van der Jagt (Privacy-advocaat bij Hunter Legal, Hoofddocent van de Grotius-opleiding Privacyrecht en niet bij het dossier betrokken) geeft desgevraagd haar mening over de gang van zaken: “VoetbalTV dreigt niet alleen de dupe te worden van de besluiteloosheid van de AP. Inhoudelijk lijken ze ook speelbal te worden van een nieuwe uitleg die de AP sinds kort geeft aan het begrip ‘gerechtvaardigd belang’, één van de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens in de AVG. Die nieuwe uitleg komt erop neer dat volgens de AP van een ‘gerechtvaardigd belang’ per definitie geen sprake kan zijn als er alleen sprake is van commerciële belangen”. Volgens Van der Jagt staat dit haaks op de eerdere uitspraken van de AP, jurisprudentie én uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. “De Europese uitleg van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ is namelijk dat een belang gerechtvaardigd is, als dit belang legitiem is. Dat wil zeggen: niet in strijd met de wet. En VoetbalTV heeft meerdere legitieme belangen, zoals haar eigen belang om als media-onderneming voetbalbeelden te kunnen verspreiden, en de belangen van voetbalclubs, hun trainers, spelers en fans om wedstrijden op afstand en/of op een later tijdstip te kunnen bekijken. De AVG hoeft aan innovatie niet in de weg te staan. Gelet op de populariteit van VoetbalTV is er duidelijk behoefte in de markt aan een dergelijk platform. Het feit dat spelers bezwaar kunnen maken tegen opnames, geeft hen meer controle over hun persoonsgegevens dan wanneer iedereen langs de kant maar lukraak filmt en deze filmpjes online publiceert. Natuurlijk kan je dat laatste niet voorkomen, maar de noodzaak is er minder wanneer er goede beelden beschikbaar zijn. Een video-platform voor amateurvoetbal moet mogelijk zijn en het is aan de AP om duidelijkheid te bieden over de voorwaarden waaronder, in overleg met de markt.”

1 Trackback / Pingback

  1. Faillissement VoetbalTV dreigt | Al Het Voetbal Nieuws Op Een Rij!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.