Miljoenendeal Helmond Sport klapt

Foto Credits MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD

Sportpark De Braak zou voor miljoenen worden ontwikkeld. Het plan waar een consortium aan werkte en ook Helmond Sport flink van zou profiteren is volgesn het Eindhovens Dagblad alsnog geklapt. De gemeente Helmond wenst niet meer mee te werken.

De plannen van de groep ondernemers waren groot. Er zou een sportcampus De Braak moeten komen, met naast een nieuw stadion en het zwembad ook een sporthotel, sportzaak en drie appartementencomplexen. De ondernemers hadden volgens de krant tussen de zes en zeven miljoen euro voor de grond. Helmond Sport zou aan de deal circa twee miljoen euro overhouden.

Voormalig PSV directeur Tiny Sanders was bij de plannen van de investeerders betrokken. Er zouden ruim 25 gesprekken tussen de investeerders en de gemeente Helmond hebben plaatsgevonden. Sanders in het Eindhovens Dagblad: ,,Er is veel tijd in dit verhaal gestoken en met een briefje van drie regels is het project ineens stopgezet. Verbazingwekkend. Wat ons betreft valt er nog steeds te praten over een vervolg. Uiteindelijk hebben we onlangs te horen gekregen dat het niet door kon gaan, omdat er volgens de gemeente een Europese aanbesteding nodig is. Wij denken dat dat niet het geval is en hadden dat ook juridisch willen laten toetsen.”

Ook de gemeente Helmond bevestigde de gesprekken en dat die niet tot een goed einde zijn gekomen: ,,Daarop is door het college geconcludeerd dat het voorstel niet voldoende aansluit op de richting die de gemeente voor ogen heeft. Voor ons staan de sportvoorzieningen en de maatschappelijke context centraal in de totale ontwikkeling van het gebied. Daarbij wordt in principe geen retail opgenomen.”

De vraag is nu: what’s next voor Helmond Sport? De club had gelukkig het geld nog niet in de begroting opgenomen. Budget is er vanuit de gemeente nog altijd. Helmond heeft ongeveer 25 miljoen euro in de sport- en beleefcampus gebudgetteerd, terwijl scholenkoepel OMO 30 miljoen euro inlegt. Waar de school al bijna staat is er met De Braak nog niets gebeurd. Wordt vervolgd!