Ook Feyenoord bereikt akkoord met spelersgroep

In navolging van onder andere PSV en FC Utrecht heeft ook Feyenoord een akkoord bereikt met de spelersgroep over een tijdelijke salarisverlaging. Naast de spelersgroep leveren ook de technische staf en directie de komende maanden salaris in om Feyenoord door de coronacrisis heen te loodsen.

Het collectieve akkoord, dat onlangs werd gesloten door de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal) is door Feyenoord als uitgangspunt gebruikt voor deze salariskorting. Bij de voorgestelde kortingsstaffel heeft Feyenoord de onderste staffel gematigd en is er aan de bovenkant, bij de grootverdieners, een extra trede toegevoegd.

‘Hierdoor worden de laagste salarissen net iets minder gekort, maar leveren werknemers met de hoogste salarissen over een deel van hun inkomen juist nog eens extra in. Zo dragen de sterkste schouders nog nadrukkelijker de zwaarste lasten. Zoals het hoort,’ aldus algemeen directeur Mark Koevermans op de website van Feyenoord.

‘Dat ook wij als spelers een bijdrage zouden leveren, stond voor ons vanaf het eerste moment vast,’ licht Steven Berghuis op Feyenoord.nl toe. ‘De directie heeft ons helder uiteengezet hoe zwaar Feyenoord het op dit moment al heeft en komend seizoen nog krijgt. Voor de spelers was het niet meer dan logisch dat wij onze bijdrage zouden leveren om hier met elkaar doorheen te komen. Dat willen we bovendien niet alleen doen door salaris in te leveren. We hebben aangegeven de komende tijd ook op andere manieren graag een steentje bij te dragen waar dat kan.’

Algemeen directeur Mark Koevermans sprak eerder de verwachting uit dat de begroting ongeveer met een derde zal moeten worden teruggeschroefd door de impact van het coronavirus. Concreet komt het neer op bijna 25 miljoen euro. Koevermans: ‘De afgelopen maanden hebben we in woord en daad al veel steun ervaren van onder meer de supporters, de supportersvereniging en onze zakelijke relaties. Het is, voor we morgen de seizoenkaartencampagne starten, een mooi en heel belangrijk signaal dat we nu kunnen laten weten dat net als de directie ook de staf en de spelers hun aanzienlijke bijdrage zullen leveren. Eens te meer wordt duidelijk dat we als Feyenoorders gezamenlijk door deze lastige periode willen komen.’

Feyenoord ervaart een grote bereidheid van alle stakeholders om de club te helpen. Zo heeft maar liefst 90% van de zakelijke relaties te kennen gegeven af te zien van een tegemoetkoming over het vroegtijdig afgebroken seizoen 2019-2020. Ook het overgrote deel van de seizoenskaarthouders heeft geen compensatie. Koevermans: ‘We hopen dat de geweldige loyaliteit, die zo kenmerkend is voor deze club, zich de komende weken ook zal uiten in de seizoenkaartenverkoop.’

Technisch directeur Frank Arnesen is positief ondanks de enorme uitdagingen op financieel vlak. Frank Arnesen: “We moeten de komende maanden keihard werken en zullen op alle fronten creatief moeten zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat we het samen voor elkaar krijgen en straks weer gewoon gaan meedoen om de prijzen.”

Feyenoord is nog in gesprek met de ondernemingsraad over het beperken van de personeelskosten van al het niet voetballend personeel. Feyenoord hoopt verlies van de werkgelegenheid binnen deze groep zoveel mogelijk te beperken.