Roda JC gooit het opnieuw over een andere boeg

Opnieuw gaat het roer om bij Roda JC. Een regionale groep ondernemers verzameld onder de naam ‘Phoenix‘ willen de deur gaan openen voor een transparante, integere en ambitieuze toekomst. Dat betekent in eerste instantie een snelle terugkeer naar de tpo van de Keuken Kampioen Divisie.
Een groep regionale ondernemers met een Roda JC-hart, bestaande uit Roger Hodenius, Stijn Koster, Bert Peels en investeringsmaatschappij zijn aan de slag gegaan met een plan en bijbehorende toekomst van ‘de Trots van het Zuiden´. Daarbij staat central dat Roda JC met een volledig schone lei aan de slag kan gaan en echt aan de toekomst kan bouwen.
In deze overgang zitten wel een aantal voowaarden verbonden. Belangrijke voorwaarden hieraan zijn dat alle functionarissen hun huidige positie ter beschikking stellen,  waarna deze posities weer opnieuw worden vervuld op basis van een professionele en strenge selectie- en benoemingsprocedure. Een tweede belangrijke voorwaarden van de groep ondernemers was dat alle huidige aandeelhouders hun aandelen ter beschikking stellen. Deze aandelen komen vervolgens in een nieuw op te richten stichitng.
Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan. Ook investeerder Aleksei Korotaev is namelijk vertrokkken. ‘Het is bijzonder om vast te stellen hoe huidige functionarissen en aandeelhouders zich achter het plan scharen en zelfs de eigen positie ter beschikking stellen, in het belang van de club´, zegt Bert Peels namens de initiatiefnemers, in het persbericht. Deze initiatiefnemers zullen de komende drie seizoenen ook nog eens elk jaar een bijdrage doen van 1,5 miljoen euro.
Bert Peels: ‘Dit moet het begin zijn om de weg naar boven weer in te slaan. Met de verhoging van het spelersbudget kunnen we die ambitie proberen waar te maken. Bovenal maken we een nieuwe start als club. ‘De Trots van het Zuiden´ moet een herkenbare club zijn, met een transparante en integere bestuurscultuur, ingegeven door de initiatiefnemers, gedragen door medewerkers, supporters, sponsors en de gemeente Kerkrade als verhuurder van het stadion´.
De nieuwe ‘redders’ van Roda JC willen nu de volgende stap zetten. Ze vragen de gemeenteraad om een huurbetalingsverlaging naar € 250.000,- per jaar en het bedrag van de huurverlaging door te schuiven naar een betaling in de toekomst, om de begroting sluitend te krijgen.  ‘De deelnemende ondernemers dragen bij in het belang van de club en versterking van de regio. Daar hebben we de hulp van de regio ook een beetje bij nodig´, zegt Bert Peels.

In de nieuwe structuur gaat men ook nadrukkelijk op zoek naar het invullen van de verschillende vacante posities. Zo moet er een algemeen directeur met een commercieel profiel komen. Jeffrey van As staat als technisch directeur niet ter discussie. Daarnaast wordt de weg vrijgemaakt voor een Compliance Officer. Deze functionaris zorgt voor de ‘checks and balances´ in de organisatie, om er zorg voor te dragen dat er geen uitgaven worden gedaan die het voortbestaan van de club mogelijk in gevaar kunnen brengen. Ook de KNVB en de banken zullen zeker blij zijn met de komst van een Compliance Officer.

Bert Peels: “Juist deze Compliance Officer is een noviteit in de voetbalwereld. Maar het is voor ons een belangrijke voorwaarde geweest om transparant en verantwoord financieel beleid te voeren. De Compliance Officer legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen”.

De voorgenomen structuurwijziging zal worden voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB. Deze moet nog goedkeuring verlenen.